Odborné semináře zaměřené na aplikaci Gestalt terapie

Gestalt Stream spolu s Institutem pro skupinovou terapii pořádá od září 2014 do května 2015 sérii odborných seminářů zaměřených na různé aplikace Gestalt terapie. Přehled o akcích, které se zhruba v měsíční periodě konají od podzimu 2014 do léta 2015, najdete v souhrnné pozvánce.

odborne_seminare

29. září 2014 – Terapie hrou: psychoterapie dětí a dospívajících

Alena Vávrová a Alžběta Michalová

Workshop se zabývá specifiky terapeutické práce s dětmi a adolescenty v Gestalt modalitě. Terapeut prostřednictvím hry podporuje děti v uvědomování a vyjadřování jejich potřeb. Hlavním nástrojem je dialogický vztah při činnosti, která je dětem nejpřirozenější – hra. Využívá pískoviště ( tzv. Sand Tray), malování, modelování, vyprávění příběhů i běžných her k tomu, aby dětský klient byl v uspokojivém kontaktu se sebou a okolím nebo mohl integrovat zážitky, které jsou zátěžové a verbálně obtížně přístupné. Účastníci se seznámí s principy terapie hrou, základy práce s pískovištěm a vyzkouší si roli dětského gestalt terapeuta.

15.října 2014 – Psychoterapie a spiritualita

Prokop Remeš

Seminář uvádí do problematiky náboženskosti a spirituality, jak se s jejich projevy můžeme setkat v běžné psychoterapeutické praxi. Seznamuje s jejich rolí v psychice člověka a s jejich patologiemi, ale současně nabízí praktické návody, jak využívat jejich pozitivní potenciál k terapeutickým a seberozvojovým účelům. V neposlední řadě umožňuje orientaci v duchovní oblasti života v porovnání s různými nabídkami nových náboženských kultů a skupin alternativní psychoterapie.

5.listopadu 2014 – Všímavost v arte&dramaterapii

Beate Albrich a Viktor Dočkal

Praktický, arte&dramaterapeuticky zaměřený seminář, který klade důraz na všímavost a citlivost v procesu skupiny i jednotlivce. Společně projdeme jednotlivé kroky kreativněterapeutického procesu, od kontraktu, motivace, hlavní části, ke krizi, odporu, doprovázení, reflexi a možnosti integrace získaného. Všímavost vůči detailu, situaci, sobě i druhým je právě tím, co umožňuje tento proces zvědomit, potkat se v něm a posouvat věci dál.

9.prosince 2014 – Sny naživo

Martin Jára

Workshop se zaměřuje na práci se sny v aranžmá „teď a tady“, ať už v individuální i skupinové terapii.
Na semináři převažuje zážitkové učení, ale své místo zde má i přednáška, diskuse a intervize.
Účastníci semináře získají:
* Přehled o možných přístupech ke snění a ke snům (od Freuda po šamany)
* Informace o metodách práce se sny v Gestalt terapii a osobní zkušenost s nimi.
* Zážitky se svými sny a sny ostatních členů skupiny.

_________________________________________________

Organizační informace:

Místo konání seminářů: centrum Alivio, Praze 6, Badeniho 1, nedaleko metra Hradčanská.
Čas: od 9 – 18 (8 výukových hodin)
Cena: pro studenty či absolventy výcviku Instep 900 Kč, pro další zájemce 1.100 Kč
platí se po potvrzení o zařazení na seminář na účet Gestalt Stream, s.r.o. 2514608389/0800, faktury vystavujeme na požádání
Počet účastníků: minimálně 12, maximálně 20
Přihlášky: průběžně, nejpozději 14 dnů před seminářem na gestalt-stream@seznam.cz
__________________________________________________________________________

Předběžný program letního semestru
(zájemce evidujeme už nyní, zatím neplaťte)
26.ledna 2015 Krizová intervence Jana Procházková
10.února 2015 Práce s rodinou a párem Jan Knopp
?. března2015 Psychosomatika Marie Pečená
9.dubna 2015 Psychiatrické a psychofarmakologické