Novinky:

Sny naživo

Workshop Martina Járy  se zaměřením na práci se sny v aranžmá „teď a tady“, ať už v individuální i skupinové terapii. Na semináři převažuje zážitkové učení, ale své místo zde má i přednáška, diskuse a intervize. 24. února 2015.

Odborné semináře zaměřené na aplikaci Gestalt terapie

Gestalt Stream spolu s Institutem pro skupinovou terapii pořádá od září 2014 do května 2015 sérii odborných seminářů zaměřených na různé aplikace Gestalt terapie. Přehled o akcích, které se zhruba v měsíční periodě konají od podzimu 2014 do léta 2015, najdete v souhrnné…
Číst více

Gestalt konference 2014

Česká společnost pro Gestalt terapii pořádá 17.-19. října 2014 4. Českou a 2. Česko-Slovenskou konferenci Gestalt psychoterapie v rekreačním centru Sepetná v Moravskoslezských Beskydech. Hlavními hosty konference jsou přední američtí gestalt psychoterapeuti Robert a Rita Resnickovi, kteří povedou i navazující…
Číst více

Kdo jsem?

Identita v transpersonální psychologii Workshop světově uznávaného průkopníka Gestalt terapie Wojtka Eichelbergera. 16. a 17. května 2014.