Novinky:

Psychoterapeutický výcvik

I N S T E P  nabízí  systematický psychoterapeutický výcvik v délce 5 let a v rozsahu cca 900 výukových hodin (jedna výuková hodina trvá 45 minut). Pensum hodin pro aspiranty na výkon psychoterapie ve zdravotnictví je 950 hodin. Výcvik probíhá v rámci komunitního…
Číst více

Rizika a tabu pomáhající profese

Pomáhající profese je smysluplná, ale i riziková. Někdy si pastí, kolem nichž při pomáhání druhým dennodenně chodíme, nejsme plně vědomi… Seminář Rizika a tabu pomáhající profese, který Gestalt Stream ve spolupráci s Instep 12.května 2015, se věnuje prevenci potíží, do nichž se…
Číst více

Gestalt a Zen v 8 krocích

Řízení životní energie, psychická odolnost a kreativita Po loňském výživném dvoudenním setkání s Wojtkem Eichelbergerem v Praze pro vás Gestalt Stream, Kasia Kordylewska a VoiceCamp připravili jeho intenzivní čtyřdenní sebezkušenostní workshop Gestalt a Zen v 8 krocích. Určen je zejména zájemcům z pomáhajících profesí. Proběhne…
Číst více

Sny naživo

Workshop Martina Járy  se zaměřením na práci se sny v aranžmá „teď a tady“, ať už v individuální i skupinové terapii. Na semináři převažuje zážitkové učení, ale své místo zde má i přednáška, diskuse a intervize. 24. února 2015.

Odborné semináře zaměřené na aplikaci Gestalt terapie

Gestalt Stream spolu s Institutem pro skupinovou terapii pořádá od září 2014 do května 2015 sérii odborných seminářů zaměřených na různé aplikace Gestalt terapie. Přehled o akcích, které se zhruba v měsíční periodě konají od podzimu 2014 do léta 2015, najdete v souhrnné…
Číst více