Novinky:

Jiří Drahota: Jak v Instepu přemýšlíme o učení (skupinové) terapie?

Příspěvek PhDr. Jiřího Drahoty na 5. Mezinárodní psychoterapeutické konferenci v Brně, květen 2015. Především navrhuji, aby otázka „jak učíte terapii?“ byla v novém vydání Současných směrů v psychoterapii zařazena na seznam zakázaných heretických otázek, neboť alespoň ve mně vzbudila mnohou frustrace, přemíru…
Číst více

VLČÍ TRIP – objevení strategie silného vůdce

Workshop určený všem mužům majících odvahu vydat se na cestu setkáni se sebou samými. Mužům, kteři potřebuji hluboké spočinutí. Dobrodruhům, kteří cítí stesk po absolutní svobodě. 4.10.2015 – 10.10.2015. Během pobytu ve Vlčí zóně se seznámíme s budhistickou technikou LESNÍHO KRUHU, která je její…
Číst více

Psychoterapeutický výcvik

I N S T E P  nabízí  systematický psychoterapeutický výcvik v délce 5 let a v rozsahu cca 900 výukových hodin (jedna výuková hodina trvá 45 minut). Pensum hodin pro aspiranty na výkon psychoterapie ve zdravotnictví je 950 hodin. Výcvik probíhá v rámci komunitního…
Číst více

Rizika a tabu pomáhající profese

Pomáhající profese je smysluplná, ale i riziková. Někdy si pastí, kolem nichž při pomáhání druhým dennodenně chodíme, nejsme plně vědomi… Seminář Rizika a tabu pomáhající profese, který Gestalt Stream ve spolupráci s Instep 12.května 2015, se věnuje prevenci potíží, do nichž se…
Číst více