Psychoterapeutický výcvik

I N S T E P  nabízí  systematický psychoterapeutický výcvik v délce 5 let a v rozsahu cca 900 výukových hodin (jedna výuková hodina trvá 45 minut). Pensum hodin pro aspiranty na výkon psychoterapie ve zdravotnictví je 950 hodin. Výcvik probíhá v rámci komunitního systému. Má akreditaci pro zdravotnitctví a klinickým psychologům pak poskytuje kredity v rámci jejich celoživotního vzdělávání. První komunitní setkání se koná 15.-20.září. Výcvik končí na podzim 2020.

Výcvik má 3 hlavní části: sebezkušenostnívzdělávací a supervizní. Čtvrtou, nedílnou částí je externí studium. Pro absolvování výcviku je třeba zúčastnit se aspoň  80 % programu, a to v každé části. Kdo tuto normu nesplní, může dostat osvědčení o počtu absolvovaných hodin. Tyto i jiné formální náležitosti ošetřuje smlouva o poskytnutí výcviku, kterou INSTEP se svými studenty uzavírá na prvním komunitním setkání.

Finanční podmínky:
První setkání se platí zvlášť, cena je 9.500 Kč, pak vždy (5x) 21.500 za jeden školní rok. V částce nejsou zahrnuty výdaje na pobyt (v sebezkušenostní části). Výše školného se zvyšuje v závislosti na vývoji inflace. Externí formy studia si účastníci výcviku hradí zvlášť.

Adepti výcviku:
psychologové, terapeuti, ko-terapeuti a jiní profesionálové v krizových či komunitních centrech apod.,
pedagogičtí, sociální a pastorační pracovníci, lektoři dramatické výchovy
…všichni, kteří pracují či chtějí pracovat se skupinou, komunitou apod.

Podmínky účasti: 
1) VŠ vzdělání na úrovni Bc. či Mgr. v humanitním oboru (ukončené či právě absolvované)
2) Věk minimálně 23 let.
3) Základní pojem o psychoterapii (uchazeč dokládá texty, které četl/a, a odborné akce, které absolvoval/a).
4) Přijímací pohovor (uchazeč si ujasňuje svá očekávání a motivy i praktické okolnosti účasti ve výcviku).

Přijímací pohovory se budou konat průběžně do naplnění komunity.
Adepti budou k pohovorům pozváni na základě žádosti o zařazení do výcviku.
Tu adresujte a profesní CV spolu s ní posílejte na instep-kancl@seznam.cz

Více zde: http://www.instepweb.cz/program-vycviku/